Energy
Waste
Water and Sewage
Transport
Green Blue
Buildings & land use
englishdeutsch
Project Summary Project Description Application of Tools Opinion of Tools Decision making process Contact Details

Contact details

Name of the case study
Developing new methods for co-operation on groundwater protection: Water co-operation and project "Clean Water".

Websites
-

References
8 partners in project Clean Water, 2002: Report for the Green Fund on first phase of project "quot:Clean Water", June 2001 to March 2002. Copenhagen.
Green Partnership between country and city. Newsletter from the municipality of Copenhagen, d. 28.June, 2001.
Newsletters, August 2002 and March 2003. Copenhagen Energy, section for Water quality, groundwater protection and water catchment.
Copenhagen Energy, 2002: The Ground Water Fund, Status for 2001 and plan for 2002 [Grundvandspuljen. Status for 2001 og plan for 2002]. Copenhagen Energy, Copenhagen.
Forslag til lov om ændring af lov om vandforsyning m.v., lov om miljøbeskyttelse, lov om jordforurening og lov om planlægning. (Ændringer som følge af lov om miljømål m.v. for vandområder og internationale naturbeskyttelsesområder). Fremsat den 8. oktober 2003 af miljøministeren (Hans Christian Schmidt): Lokaliseret på:
http://www.ft.dk/Samling/20031/lovforslag_som_fremsat/L16.htm

Other sources
Interview with Mrs. Dorthe von Bülow and Mr. Ole Wintherreich, (Copenhagen Energy) 11.03.03
Interview with Mr. Jesper Christoffersen (The Agenda 21 Center) 14.03.04
Interview with Mr. Helge Frederiksen (Slangerup Water co-operation) 15.03.04
Interview with Mr. Tom Henrik Johansen (The municipality of Slangerup) 16.03.04

What tools were used to assess sustainability?

Water co-operation

More information

Click here for a full description (pdf)