Energy
Waste
Water and Sewage
Transport
Green Blue
Buildings & land use
englishdeutsch
Project Summary Project Description Application of Tools Opinion of Tools Decision making process Contact Details

Contact details

Name of the case study
Assessment of organic waste treatment in Denmark.

Websites

References
Danish EPA (2003) Skal husholdningernes madaffald brændes eller genanvendes? Samfundsøkonomisk analyse af øget genanvendelse af organisk dagrenovation. Environmental Project No 814. København: Miljøstyrelsen
Baky, A. and Erikson, O. (2003). System analysis of organic household waste in Denmark (ORWARE). Environmental Project No. 822, 2003.

Other sources
Interview with Janus Kirkeby, assistant professor at Environment and Resources, DTU, d. 05.08.03.
Interview with mrs. Camilla Damgaard, Danish EPA (Miljøstyrelsen), d. 19.05.2003
Interview with mrs. Merete Christoffersen, Copenhagen Waste Office (Københavns kommunes affaldskontor), d. 6.6.03
Miljømagasinet P1 d. 23. May 2003 (Radio programme)

What tools were used to assess sustainability?

ORWARE (LCA-analysis for organic waste)

Socio-economic Assessment of Environmental Products (economic analysis)

More information

Click here for a full description (pdf)